Kệ kiếng

Kệ kiếng
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Kệ kiếng BN-800

THÔNG TIN SẢN PHẨM - Kệ kiếng BN-800 được sản xuất bằng công nghệ đúc inox ..

585.000 đ

Kệ kiếng BN-900

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Sản phẩm Kệ kiếng BN-900 thuộc dòng SERIES 2 - Sản phẩm được sản xu..

510.000 đ

Kệ kiếng BN-V02

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Kệ kiếng BN-V02 được sản xuất bằng công nghệ đúc inox vỏ mỏng..

440.000 đ

Kệ kiếng chữ nhật inox 304 BN-700

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Kệ kiếng BN-700 được sản xuất bằng công nghệ đúc inox vỏ mỏng..

530.000 đ

Kệ kiếng chữ nhật inox 304 M4 - 402

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Kệ kiếng M4-402 được sản xuất bằng công nghệ đúc inox vỏ..

860.000 đ

Kệ kiếng M1-1002

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Kệ kiếng M1-1002 được sản xuất bằng công nghệ đúc inox v..

440.000 đ

Kệ kiếng M2-2002

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Kệ kiếng M2-2002 được sản xuất bằng công nghệ đúc inox v..

390.000 đ

Kệ kiếng M3-3002

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Kệ kiếng M3-3002 được sản xuất bằng công nghệ đúc inox v..

390.000 đ

Kệ kiếng M6-602

THÔNG TIN SẢN PHẨM - Kệ kiếng M6-602 được sản xuất bằng công nghệ đúc i..

1.105.000 đ

Kệ kiếng M7-702

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Kệ kiếng M7-702 được sản xuất bằng công nghệ đúc inox vỏ..

690.000 đ

Kệ kiếng M8-802

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Kệ kiếng M8-802 được sản xuất bằng công nghệ đúc inox vỏ..

1.000.000 đ

Kệ kiếng M9-902

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Kệ kiếng M9-902 được sản xuất bằng công nghệ đúc inox vỏ..

820.000 đ

Kệ kiếng thẳng BN-500

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Kệ kiếng BN-500 được sản xuất bằng công nghệ đúc inox vỏ mỏng..

1.590.000 đ

Kệ kiếng đôi bầu inox 304 BN-400

THÔNG TIN SẢN PHẨM- Kệ kiếng BN-400 được sản xuất bằng công nghệ đúc inox vỏ mỏng..

1.590.000 đ

Kệ góc kiếng XP

THÔNG TIN SẢN PHẨM - Được sử dụng trong phòng tắm, hoặc kệ bếp đựng gia vị.- Xuất xứ: ..

110.000 đ